Ternální koupaliště Thermal Corvinius ve Velkém Mederu


thermalcorvinius
Foto použito s laskavým svolením Thermal Corvinius

    Město Velký Meder se nachází  v jižním cípu Slovenska, mezi Dunajskou Stredou a Komárnem, cca 65 km od Bratislavy. Je to nížina mezi Malým Dunajem a Dunajem, dříve také nazývaná "Žitný ostrov - obilnice Československa".  Historie Velkého Mederu sahá až do 14. století a jeho jméno se odvozuje od jednoho z vůdců knížete Arpáda jménem Megere. V letech 1948 - 1991 se město jmenovalo Čalovo.
    Samotná historie termálního koupaliště se začala psát v roce 1974 využitím vody z geotermálního vrtu, který byl navrtán pro zemědělské účely - vytápění skleníků. Koupaliště vybudovali obyvatelé tehdejšího Čalova v akci Z. puvodni koupalistePro zajímavost přikládám pohlednici z té doby. V blízkosti koupaliště vybudovali některé velké závody z tehdejšího Československa pro své zaměstnance "rekreační střediska", tj. jednoduché ubytovací kapacity z maringotek, dřevěných chatek a pod. Postupně začala stoupat poptávka po ubytování, na zahradách začaly vznikat prostory pro stany a kempingové přívěsy. Bylo nabízeno i jednoduché ubytování v soukromí v přestavěných letních kuchyních, přízemních místnostech, garážích a podobně. Během let, jak začaly stoupat požadavky na kvalitu ubytování, začaly tyto jednoduché ubytovací kapacity (mnohdy se společným příslušenstvím pro několik pokojů) nevyhovovat. Nyní je většina ubytovacích kapacit rekonstruovaných, s vlastním příslušenstvím a na poměrně vysoké úrovni. Bylo postaveno i několik moderních hotelů a penziónů. Postupně se měnil i samotný areál koupaliště, rozrůstal se, vznikaly další bazény. V posledních letech dochází k masivní rekonstrukci, modernizaci a dostavbě celého areálu. A tak z původně malého koupaliště vznikl rozsáhlý komlex Thermal Corvinius a z původního zemědělského městečka vzniklo město, jehož převážná většina obyvatel je navázána na cestovní ruch spojený s termálním koupalištěm. Úmyslně píši termálním koupalištěm, nejedná se, jak mylně někdo udává, o lázně. V sousedství koupaliště je i rozsáhlý 100 hektarový lesopark vhodný pro procházky a relaxaci. Koupaliště je držitelem ISO 14001 a ISO 9001.
    V současné době má Velký Meder cca 9 000 obyvatel se 4 000 registrovanými lůžky pro hosty, převážně z Česka, ale je tu hodně slyšet i polština, němčina a další jazyky. Samozřejmě tu jsou také hosté z Maďarska.
 
vrt_1

    Samotné koupaliště využívá vodu ze dvou geotermálních vrtů (můj odhad průměru vrtu 160 mm). První vrt, nenápadně skrytý kousek před vchodem do koupaliště, je v současné době hluboký 1 625 m (termální voda je z vodonosné vrstvy v hloubce 1 880 m) a teče z něj voda o teplotě 62º a tlaku 1,4 baru , vydatnost vrtu je kolem 5 l/sec. Druhý vrt, který je v zadní části areálu, má vydatnost okolo 16 l/sec, teplotu 56º a tlak 0,7 baru. Tento vrt je hluboký kolem 1 500m. Voda z těchto vrtů je míchána s chladnou vodou (také vlastní zdroj koupaliště) a využívána v jednotlivých bazénech. Tepelná energie z této teplé vody je také využívína i pro ohřev užitkové vody ve sprchách, vytápění v zimním období a pod. Termální voda má díky svému složení (podobné složení jako voda v Piešťanech), příznivý vliv na pohybový aparát, některé další lidské neduhy a je výborná pro celkovou regeneraci organismu.
Pro zajímavost uvedu i složení geotermální vody (oba vrty mají vodu podobného složení):
Kationty (mg/l) Anionty (mg/l)
 Na 197,10   NO3 8,60 
 K 0,72   Cl 32,60 
 NH4 1,30     
 Fe 0,01     
 Ca2+ 6,00     
 Mg2+ 3,00     
 
Dohromady: 208,22    41,20
Anionty a kationty dohromady: 249,42 
PH hodnota: 7,96 
        

   Areál termálního koupaliště o rozloze cca 6 ha a je schopen uspokojit v letním období až 5 500 návštěvníku denně, kteří mají k dispozici 9 bazénů s různě teplou vodou. Krytý bazén atypického tvaru (300m², hloubka 1,2m, voda 30º) s dvěma tobogány, perličkovým bazénem a dětským bazénem, polokrytý rehabilitační (částečně venkovní, částečně krytý v budově s průchodem vodou), krytý zábavní spojený s venkovním rekreačním (520m², hloubka 30 - 160cm, voda 30º) , venkovní dětský (280m², hloubka 30cm, voda 30º), venkvní italský (300m², hloubka 80 - 160cm, voda 28º) se dvěma tobogány a plaveská 50 (1250m², hloubka 220cm) s nejchladnější vodou 25º. Krytý bazén a oba polokryté bazény jsou provozovány 365 dní v roce. Součástí areálu je množství stravovacích možností, od stánků s jednoduchým občerstvením, přes samoobslužnou restauraci až k restauraci s obsluhou. K dispozici je také několik wellness provozů (masáže, manikůra, sauna, magnetoterapie, akupresůra a další). Je tu k dispozici i Solná jaskyňa pro léčbu dýchacích cest a další léčebné aktivity. Pro zábavu je tu lanový park Tarzánia, půjčovna Segway x2, kurty pro míčové sporty a pro malé děti rozsáhlý venkovní areál prolejzaček. I jeden krytý bazén, zábavní, je vybaven velkou vodní prolejzací atrakcí pro děti.

 bazen      Nejtepleší bazén, polokrytý rehabilitační, má rozlohu cca 550m² a je hluboký necelý metr. Teplota vody v tomto bazénu je okolo 37º - 38º. Je koncipován jako sedací a v jeho stěnách jsou různé masážní trysky. V podzemí vedle bazénu je strojovna s čerpadly pro cirkulaci vody a pohon trysek, vyrovnávací nádrží o obsahu 90m³ a pískovými filtry, včetně zařízení pro chemickou úpravu vody. Například i fitry pro odbourání opalovacích prostředků, které se díky vysoké teplotě vody snadno smývají z těl koupajících. Jsou zde i tepelná čerpadla využívající teplo z odpadní vody pro ohřev užitkové vody a pro vytápění budov. Každý den se vymění 1/3 obsahu vody v bazénu. Řízení teploty vody v bazénu je zatím manuální, tj. technik správným ruční nastavením poměru mísení připouštěné termální a chladné vody řídí teplotu vody v bazénu. V další etapě je připravován přechod na plnou automatiku a centrální řízení. Celý bazén je cca po třech měsících vypuštěn, kompletně vyčištěn a znovu napuštěn. Každý den (noc) probíhá čištění stěn bazénu od usazenin krémů, které ulpěli na obkladech v úrovni hladiny. Pravidelně probíhá kontrola teploty a pH v bazénu. Tento bazén, vzhledm k teplotě vody, není vhodný pro děti do 12 let, pro malé děti je vyloženě nevhodný vzhledem k jejich omezené termolregulaci! Bohužel, toto varování mnozí rodiče nerespektují.

Obdobná strojovna i systém čištění a kontroly je součástí všech bazénů.

    Do budoucna plánuje managment další rozvoj celého areálu. Od automatizace provozu, přes vnitřní úpravy budov a lepší využití jejich vnitřních prostor až po výstavbu krátkého kratého plaveckého bazénu, který by mohl být provozován i v zimním období. I v samotném městu Velký Meder probíhá rekonstrukce a modernizace infrastruktury, výstavba moderních ubytovacích kapacit, otvírají se nová stravovací zařízení a nákupní střediska. Vše je směřováno ke zvýšení spokojenosti hostů.

1.7.2012